ДАНЕВ-АДВАПАК

Данев- Адвапак е създадена през 1992 г., като малко предприятие за производство на полиетиленови торбички и чували, с 8 души  персонал и 4 машини втора употреба. Днес дружеството развива дейността си  върху 12 500 кв.м. собствена площ. Разполага с модерна производствена база и строи нова административна сграда.Системно се работи върху повишаването на професионалната квалификация на служителите, чрез обучения и семинари. Фирмата произвежда широка гама  от продукти, чието разнообразие нараства в отговор на съвременните изисквания и тенденции на пазара. Продукцията се реализира в страната и се изнася за Германия и Австрия, Холандия , САЩ.

НАШАТА МИСИЯ

Да произвеждаме само висококачествена продукция, като прилагаме наи- високи критерии и за нейното естетическо оформление.
Да подпомагаме нашите клиенти при избора на продукт, съответстващ най-пълно на техните нужди
Да изпълняваме поръчките в срок и без отклонения в качеството.
Да въвеждаме нови технологии, материали и организация на труда с оглед производството на все по- качествена съвременна продукция
Да поддържаме високо образователно равнище  на кадртите и да  работим за непрекъснатото му повишаване.
Danev Advapack OOD

Производство:
8002 Бургас, Ул. Чаталджа N5
тел.: 056/854106
факс: 056/854115

e-mail: info@danev-advapack.com